Dalisay.

Pagsikat, paglubog ng araw.

Pag-ihip ng hangin sa mumunting talulot ng mga nagpapaligsahang mga rosas sa parang.

Ang pagpatak ng ulan at pagbati ng bahaghari.

Ang mga kiming punla sa buhaghag na lupa.

Ang bulong at dagundong ng alon.

Pagsayaw sa agos ng mga buhay sa dagat.

Ang init at pagsukob ng apoy.

Pag-aalab ng mga pusong nais kumawala sa tanikala.

-Mr. Surgeonfish

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: