Imong gugma akong kalipay.

Tugnaw og ngitngit, samtang gasuwat ko ani. Daghan kaayo ko og gihuna-huna  ang ugma, akong kaugmaon. Usahay makahilak nalang ko sa kalipay sa tanang  gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Dili man nako masulti tanan diri pero taga gabi-i mag ampo ko niya og mapasalamaton  kung unsa siya ka maayo. Dili man sayon tanan,usahay lisod, usahay kapoy,usahay sakit pero kahibaw ko tanan plano niya para makusgan akong kasing-sing.

Ing-ana dyud ang GUGMA sa GINOO. Ganahan siya na sa tanan natong masinati sa diri na kalibutan maayo man o dili siya  lang dyud atong pirmi sangpiton. Ang gugma niya akong kalinaw. Ang gugma niya akong balay. Ang gugma niya akong kalipay.

 

❤ Mizpah Faith

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: