Dalisay.

Pagsikat, paglubog ng araw. Pag-ihip ng hangin sa mumunting talulot ng mga nagpapaligsahang mga rosas sa parang. Ang pagpatak ng ulan at pagbati ng bahaghari. Ang mga kiming punla sa buhaghag na lupa. Ang bulong at dagundong ng alon. Pagsayaw sa agos ng mga buhay sa dagat. Ang init at pagsukob ng apoy. Pag-aalab ng …

The Ripple Effect

They say that the simplest and the smallest of stone cast on a river will create a ripple. Circles connected to and dependent to each other. The river however has a life of its own. A constant flow passes above and below. No matter how may ripples the stone creates, the flow will always correct …

1600 hours.

She met him in a very unconventional way but it was ok. She felt that it was safer, more anonymous and less at stake. It was fun, very fun at the very beginning, she said. Living in two different worlds, talking to him was like bliss to her, he was her escape, her land after …