Surrender.

Now that you're in somebody else's shore. Did you ever look back and wonder how you survived? How we survived? Because if you were to ask me then, I could've told you; -- Darling, I gave it all just for you to get there. I gave up just for you to get to her. -HISBride

UN-pain

Pleasantly dispassionate Comfortably outdone This is who i have become Adequately unemotional Half-hearted and numb Oh love what have you done? -HISBride

Dalisay.

Pagsikat, paglubog ng araw. Pag-ihip ng hangin sa mumunting talulot ng mga nagpapaligsahang mga rosas sa parang. Ang pagpatak ng ulan at pagbati ng bahaghari. Ang mga kiming punla sa buhaghag na lupa. Ang bulong at dagundong ng alon. Pagsayaw sa agos ng mga buhay sa dagat. Ang init at pagsukob ng apoy. Pag-aalab ng …